Formularz zgłoszenia reklamacji

Nazwa i adres składającego reklamację:

Osoba kontaktowa po stronie składającego reklamację:

Przesyłka:

Szkoda:

Dokumenty wymagane do zgłoszenia reklamacji: